Skip to main content

Autokrinní

Termín autokrinní označuje hormonální sekreci buňky, přičemž vylučovaný hormon zpětně ovlivňuje tuto buňku.