Skip to main content

Atriance

Atriance je lék využívaný v hematologii k terapii některých krevních zhoubných onemocnění. Účinná látka preparátu je sloučenina nelarabin.

Princip: Nelarabin je účinné cytostatikum. Patří mezi antimetabolity, po vstupu do nádorových lymfocytů se zabudovává do jejich DNA, narušuje její syntézu a tím vyvolává buněčnou smrt nádorových buněk.


Využití: Atriance se využívá zejména v terapii akutní lymfatické leukémie z T lymfocytů a některých lymfomů (lymfoblastický lymfom z T-lymfocytů). Atriance se podává spíše v situacích, kdy standardní chemoterapie nemá dostatečný efekt.


Podávání: Atriance se vyrábí jako roztok určený k nitrožilnímu podání. Dávkování je přísně individuální, léčba spadá do kompetence zkušeného hematologa a bez jeho doporučení nesmí být lék aplikován.


Nevýhody: Atriance může mít mnoho nežádoucích účinků, vyskytovat se mohou trávicí obtíže, bolesti hlavy, horečky, otoky tkání a alergické reakce. Nejzávažnějším problémem je potenciální poškození nervové tkáně (neurotoxicita), které se může projevovat změnami nálad, poruchami vědomí, svalovou slabostí a ochrnutím určitých svalových skupin, poruchami citlivosti a příznaky polyneuropatie.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.