Skip to main content

Atrézie

Atrézie (atrezie) je odborný termín, který může mít více významů. Může se jednat o vrozenou vývojovou vadu, při které se nevyvine část některého trubicovitého orgánu (cévy, orgány trávicí trubice aj.), který je pak slepě zakončen – typickým příkladem je atrézie jícnu.

Kromě toho je atrézie používána i pro popis přirozeného procesu, při kterém zanikají folikuly ve vaječnících ženy. Atrezie se týká drtivé většiny folikulů, pouze několik stovek jich dosáhne ovulace.