Skip to main content

Atraumatický

Atraumatický znamená „nezpůsobující poranění nebo poškození“. Hovoříme například o atraumatických jehlách používaných při lumbální punkci, které po vytažení zanechávají výrazně menší otvor v míšních obalech než běžné jehly.