Skip to main content

Ateromový plát

Ateromový plát je formou pokročilejší aterosklerózy a jde o kombinaci ateromových usazenin ve stěně tepny, makrofágů a novotvořené vazivové tkáně. Ateromový plát bývá tužší, může dojít k jeho ruptuře (prasknutí) a vytvoření trombu, který způsobí okluzi postižené arterie.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix