Skip to main content

Ataxie

Ataxie je odborné označení pro soubor příznaků, který znamená poruchu správné koordinace vůlí ovládaných pohybů.  

Příčiny: Koordinace pohybů probíhá především v mozečku, což je část mozku lokalizovaná v týlní krajině. Nepřekvapí proto, že ataxie vzniká typicky při narušení funkce mozečku. Kromě toho může ataxie vzniknout i při narušení funkce nervových drah vedoucích do mozku informace o poloze jednotlivých částí těla, nebo při narušené funkci ústrojí rovnováhy a pohybu uloženého ve vnitřním uchu. U jednotlivých příčin se mohou tyto faktory i kombinovat:

1. Intoxikace – Některé sloučeniny mohou narušit funkci mozečku a mimo jiné vyvolat ataxii. Zcela bezkonkurenčně nejčastější je alkohol a většinu níže zmíněných příznaků ataxie si můžeme odvodit od představy silně opilého člověka. Z dalších látek, které mohou způsobit ataxii, jsou například sloučeniny rtuti, benzodiazepiny a antiepileptika.
 
2. Snížená funkce štítné žlázy – Případy těžké hypotyreózy mohou způsobit celou řadu příznaků včetně známek ataxie v důsledku ovlivnění periferního i centrálního nervového systému.

3. Nedostatek vitaminu B12 – Nedostatek tohoto vitaminu má neblahý vliv zejména na funkci zadních provazců míšních, což jsou nervová vlákna vedoucí informace o poloze jednotlivých částí těla.
 
4. Mozkové a míšní choroby – Ataxie se může objevit v případě poškození mozečku a-nebo příslušných nervových vláken některými formami roztroušené sklerózy, vlivem růstu mozkových nádorů a při mozkových mrtvicích. Zcela speciální situací je poškození mozku vlivem ukládání mědi u Wilsonovy choroby. Existuje i řada vrozených onemocnění centrálního nervového systému souvisejících s ataxií, příkladem je třeba Friedreichova ataxie.


Projevy: Narušená koordinace pohybů se projevuje celým spektrem obtíží, v jejichž diagnostice je nejlepší neurolog. Při pokusu o uchopení předmětu se člověk špatně trefuje, a často pohyb neúměrně přestřeluje (proto opilý člověk snadno převrhne sklenici na stole). Člověk s ataxií má problém zacílit pohyb do určitého místa, objevují se např. potíže při pokusu sáhnout si na vlastní nos. Ataxie bývá spojena i s poruchami chůze a stoje, postižený jedinec má obtíže udržet rovnováhu. V rámci ataxie se někdy objevuje i třes končetin, poruchy výslovnosti a narušení schopnosti v rychlém sledu střídat pohyby zapojující protichůdné svalové skupiny.


Diagnostika: Při podezření na ataxii nejasné příčiny by mělo proběhnout neurologické vyšetření, které může být doplněno zobrazovacími metodami zaměřenými na centrální nervový systém (CT vyšetření nebo magnetická rezonance). Z krevních náběrů stojí za zmínku zjištění hladiny vitaminu B12.

 
Terapie: Ataxie je pouhým příznakem, který neléčíme. Vymizet může tehdy, pokud se podaří vyřešit její vyvolávající příčinu. Ataxie vzniklá požitím návykové látky v drtivé většině poměrně rychle samovolně vymizí.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.