Skip to main content

Ataka

Ataka v medicíně znamená náhlé propuknutí (nebo zhoršení) příznaků u některého chorobného stavu. Typicky tento termín využíváme u chorob, u kterých dochází ke střídání epizod náhle vzniklých příznaků (ataky) s obdobími relativního klidu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix