Skip to main content

Ataka

Ataka v medicíně znamená náhlé propuknutí (nebo zhoršení) příznaků u některého chorobného stavu. Typicky tento termín využíváme u chorob, u kterých dochází ke střídání epizod náhle vzniklých příznaků (ataky) s obdobími relativního klidu.