Skip to main content

Asystolie

Asystolie znamená, že u daného člověka není přítomna viditelná elektrická ani mechanická aktivita. Na EKG je přítomna pouze horizontální rovná křivka. Jedná se o smrtelně nebezpečný stav, protože nefunkční srdce vede poměrně rychle ke zhroucení krevního oběhu a k anoxii. Trvající asystolie bez zdravotnické intervence vede nevyhnutelně ke smrti.