Skip to main content

Asplenie

Asplenie je stav, kdy v organizmu chybí slezina. Může jít o vrozený stav nebo o stav po chirurgickém odstranění sleziny (splenektomie). Slezina je důležitá pro správnou funkci imunitního systému, a proto její chybění zvyšuje tendenci ke vzniku infekčních onemocnění.