Skip to main content

Aspartátaminotransferáza

Aspartátaminotransferáza (AST) je enzym, který se vyskytuje v cytoplazmě a mitochondriích buněk v řadě tkání. Zvýšenou hladinu AST v krvi najdeme zejména při nekróze jaterních buněk (poškození jaterní tkáně) a při nekróze buněk myokardu (např. infarkt myokardu).