Skip to main content

Asparagová kyselina

Asparagová kyselina (aspartová kyselina) a od ní odvozená báze (aspartát) je sloučenina, která má v organizmu celou řadu funkcí, účastní se glukoneogeneze a močovinového cyklu. Kromě metabolického významu může sloužit i jako neuromediátor.