Skip to main content

ASLO

Zkratka ASLO znamená anti-streptolysin O a jedná se o protilátku proti streptokokovému toxinu (streptolysin O). Zvýšená koncentrace ASLO v krvi vyšetřovaného pacienta svědčí pro nedávný průběh streptokokové infekce a případně pro revmatickou horečku. Více informací najdete v textu o vyšetření antistreptolysinu O.