Skip to main content

Asfyxie

Asfyxie znamená dušení (případně udušení), které je způsobeno narušením okysličení tkání. Příčin může být celá řada – tonutí, škrcení, nepřítomnost kyslíku v okolním prostředí aj. Asfyxie je neoddělitelně spjata s tkáňovou hypoxiíanoxií. Zcela zvláštním podtypem je tkáňová asfyxie způsobená kyanidem, kdy je přísun kyslíku do tkání sice zajištěn, ale jeho metabolizmus je zablokován na úrovni buněčných organel.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix