Skip to main content

Asfyxie

Asfyxie znamená dušení (případně udušení), které je způsobeno narušením okysličení tkání. Příčin může být celá řada – tonutí, škrcení, nepřítomnost kyslíku v okolním prostředí aj. Asfyxie je neoddělitelně spjata s tkáňovou hypoxiíanoxií. Zcela zvláštním podtypem je tkáňová asfyxie způsobená kyanidem, kdy je přísun kyslíku do tkání sice zajištěn, ale jeho metabolizmus je zablokován na úrovni buněčných organel.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.