Skip to main content

Asfyxie

Asfyxie znamená dušení (případně udušení), které je způsobeno narušením okysličení tkání. Příčin může být celá řada – tonutí, škrcení, nepřítomnost kyslíku v okolním prostředí aj. Asfyxie je neoddělitelně spjata s tkáňovou hypoxiíanoxií. Zcela zvláštním podtypem je tkáňová asfyxie způsobená kyanidem, kdy je přísun kyslíku do tkání sice zajištěn, ale jeho metabolizmus je zablokován na úrovni buněčných organel.