Skip to main content

Arteriovenózní

Termín arteriovenózní (AV) znamená „týkající se tepny i žíly“. Pojem se využívá například k označení arteriovenózních malformací, což jsou vrozené útvary tvořené abnormálním shlukem rozšířených krevních cév, kdy jsou tepénky přímo napojené na žilky. Malformace vykazují vyšší průtok krve a mohou se snadno stát zdrojem krvácení.

Dalším využitím slova arteriovenózní jsou případy AV zkratů, což je většinou během života vzniklé napojení tepenného řečiště na žilní oběh. Tento zkrat může být i cíleně vytvořen lékařem a pak hovoříme o  AV shuntu. AV shunt se běžně vytáří na horní končetině, spojuje tepnu s žilou a slouží k opakovanému napojování dialyzačního přístroje.