Skip to main content

Arteriovenózní

Termín arteriovenózní (AV) znamená „týkající se tepny i žíly“. Pojem se využívá například k označení arteriovenózních malformací, což jsou vrozené útvary tvořené abnormálním shlukem rozšířených krevních cév, kdy jsou tepénky přímo napojené na žilky. Malformace vykazují vyšší průtok krve a mohou se snadno stát zdrojem krvácení.

Dalším využitím slova arteriovenózní jsou případy AV zkratů, což je většinou během života vzniklé napojení tepenného řečiště na žilní oběh. Tento zkrat může být i cíleně vytvořen lékařem a pak hovoříme o  AV shuntu. AV shunt se běžně vytáří na horní končetině, spojuje tepnu s žilou a slouží k opakovanému napojování dialyzačního přístroje.
 
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.