Skip to main content

Arteriola

Arterioly jsou drobné tepénky (malé arterie), které se nachází zejména v blízkosti tkání a orgánů. Arterioly se dále větví na drobné kapiláry, v nichž dochází k výměně krevních plynů, živin a odpadních látek. Stěna arteriol je vybavena svalovinou a její kontrakce a relaxace umožňují jak regulaci průtoku krve danou tkání, tak regulaci systémového krevního tlaku. Tato regulace je způsobena řadou hormonů, které působení právě na oblast arteriol. Kontrakci jejich svaloviny způsobuje například endotelin a angiotenzin II, naopak relaxaci svaloviny vyvolává např. bradykinin a natriuretické peptidy.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.