Skip to main content

Arteriitida

Arteriitida znamená zánětlivé postižení stěny tepny, či tepen. Arteriitidy jsou nejtypičtější formou neinfekčních vaskulitid. Chronický zánět může vést ke stenózám, okluzím a vzniku aneurysmat v postiženém úseku dané tepny.