Skip to main content

Arteriitida

Arteriitida znamená zánětlivé postižení stěny tepny, či tepen. Arteriitidy jsou nejtypičtější formou neinfekčních vaskulitid. Chronický zánět může vést ke stenózám, okluzím a vzniku aneurysmat v postiženém úseku dané tepny.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix