Skip to main content

Artefakt

V medicíně hovoříme o artefaktech v souvislosti se zobrazovacími metodami a EKG křivkou. Artefakt je uměle vzniklý nález, který je způsoben působením některého fyzikálního faktoru nebo přítomností umělého objektu. Příkladem je odchylka na EKG záznamu vyvolaná pohybem pacienta (pohybový artefakt). Přítomnost četnějších artefaktů vcelku pochopitelně zhoršuje kvalitu vyšetření.