Skip to main content

Aroze

Aroze znamená nahlodání. Tento termín v medicíně většinou používáme tehdy, když dojde k arozi některé cévy (případně jiné tkáně) patologickým procesem (chronický zánět, maligní nádor). Arodovaná céva začíná obvykle krvácet, což může být nebezpečné.