Skip to main content

Areola

Areola se v medicíně používá k označení anatomické kruhovité oblasti okolo prsní bradavky. Oblast má zvýšenou pigmentaci a je bohatě inervována. Plným názvem se tato lokalita označuje jako areola mammae a česky ji označujeme jako prsní dvorec.