Skip to main content

Arduan

Arduan je preparát, který bývá využívaný zejména v anesteziologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina pipekuronium (přesněji pipekuronium-bromid).

Princip: Pipekuronium blokuje nervosvalový přenos a díky tomu výrazně snižuje napětí kosterní svaloviny, což označujeme jako myorelaxační účinek. Látka má relativně rychlý nástup (počítá se v minutách) a spíše dlouhodobější účinek, který lze prodloužit opakovaným (či kontinuálním) podáváním.


Využití: Arduan lze využít k navození svalové relaxace v rámci celkové anestézie (uspání) před déletrvajícími operačními zákroky. Díky sníženému odporu svalů se výrazně usnadní provedení intubace. Stejně tak může být látka podávána k udržení svalové relaxace při umělé plicní ventilaci.


Podávání: Arduan se používá ve formě roztok určeného k  nitrožilnímu podání (injekčně, nebo v infuzi). Dávka je přísně individuální a lék smí používat pouze zkušený lékař, obvykle jde o anesteziologa.


Nevýhody: Arduan vede k zástavě dýchání, proto musí podání následovat intubace se zajištěnou ventilací po dobu působení přípravku. Další možné nežádoucí účinky zahrnují například zúžení průdušek, bradykardii, přechodné snížení krevního tlaku a alergické reakce.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.