Skip to main content

Aranesp

Aranesp je lék, který má využití u pacientů s pokročilými onemocněními ledvin. Účinnou látkou je darbepotein alfa.

Princip: Darbepoetin alfa je synteticky vyráběný analog erytropoetinu. Erytropoetin je hormon tvořený tkání ledvin, který je důležitý pro tvorbu červených krvinek v kostní dřeni. U nemocných s chronickými chorobami ledvin hladina erytropoetinu klesá.


Využití: Aranesp je podáván pacientům s pokročilými formami chronického selhání ledvin včetně nemocných podstupujících dialýzu, kteří trpí chudokrevností.


Podávání: Aranesp se vyrábí v podobě roztoku, který je určen k nitrožilní aplikaci. Existuje celá řada dávek od 10 do 500 mikrogramů. Lék může být podáván podkožně nebo nitrožilně a aplikuje se 1x za 1-2 týdny. V období podávání se kontrolují hodnoty hemoglobinu a podle nich se hodnotí efekt léčby. O podání a konkrétním dávkování léku by měl rozhodovat zkušený lékař.


Nevýhody: Aranesp může mít vážné nežádoucí účinky ve smyslu zvýšeného výskytu kardiovaskulárních komplikací včetně vyššího rizika infarktu myokardu, mozkových mrtvic, hlubokých žilních trombóz a alergických reakcí.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.