Skip to main content

Arachnodaktylie

Arachnodaktylie znamená přítomnost dlouhých (pavoučích) prstů, obvykle o ní mluvíme na horních končetinách. Může se jednat pouze o určitou odchylku od normy, v některých případech jde ovšem o příznak některých vrozených poruch (např. Marfanův syndrom).