Skip to main content

Arachnodaktylie

Arachnodaktylie znamená přítomnost dlouhých (pavoučích) prstů, obvykle o ní mluvíme na horních končetinách. Může se jednat pouze o určitou odchylku od normy, v některých případech jde ovšem o příznak některých vrozených poruch (např. Marfanův syndrom).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix