Skip to main content

Aprosexie

Aprosexie znamená závažnou poruchu soustředění a pozornosti, může doprovázet některá psychiatrická onemocnění a stavy s pokročilejší demencí. Aprosexie vcelku pochopitelně těžce narušuje osobní i pracovní život dotyčného.