Skip to main content

Apolipoprotein

Apolipoprotein (apolipoprotein) je bílkovinná složka lipoproteinů. Apolipoproteinů existuje více druhů a jednotlivé typy se vyskytují v konkrétních lipoproteinech. Apolipoproteiny mají více funkcí, jsou strukturálně důležité, pomáhají transportu lipoproteinových částic, a dokonce mohou fungovat jako koenzymy některých enzymů