Skip to main content

Apo-Temozolomid

Apo-Temozolomid patří mezi méně často používané léky, může být podáván pacientům s některými formami zhoubných mozkových nádorů. Účinnou složkou léku je sloučenina temozolomid.
 
Princip: Temozolomid funguje jako chemoterapeutikum. Látka se velmi zjednodušeně řečeno váže na DNA a narušuje množení nádorových buněk. Kromě toho je nicméně sloučenina toxická i po zdravé buňky organizmu.
 
 
Využití: Apo-Temozolomid se využívá zejména v léčbě glioblastoma multiforme, což je nebezpečná zhoubná varianta mozkového nádoru. Lék může být podáván souběžně s další terapií (např. ozařování), nebo samostatně.
 
 
Podávání: Apo-Temozolomid se vyrábí v podobě tobolek o síle 5-250 miligramů. Lék nesmí být v žádném případě užíván bez přesného doporučení předepisujícího lékaře. Lék je podáván v několikatýdenních terapeutických cyklech, přesná dávka je přísně individuální a musí o ni rozhodnout zkušený lékař.


Nevýhody: Apo-Temozolomid může způsobit silní trávicí potíže včetně zvracení, proto může být jeho podávání kombinováno s antiemetiky. Při užívání léku byly častěji popisovány infekce (např. infekce horních cest dýchacích), otoky tkání, rozmazané vidění, bolesti hlavy, motání hlavy, neklid, epileptické záchvaty, bolesti svalů, změny v krevním obraze, ztráta na váze a alergické reakce. Vzhledem k možnému ovlivnění krvetvorby je při léčbě vhodné pravidelně kontrolovat pacientův krevní obraz. Lék je silně teratogenní a nesmí být užíván těhotnými ženami.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.