Skip to main content

Apnoe

Apnoe (někdy též apnea) můžeme česky přeložit jako bezdeší, tj. zástavu dýchání. Dlouhodobější apnoe je život ohrožující stav, který do několika minut vyústí v orgánovou anoxii a smrt organizmu. Termín apnoe se speciálně využívá v označení stavu známého jako syndrom spánkové apnoe.