Skip to main content

Aortální chlopeň

Aortální chlopeň je srdeční chlopeň nacházející se ve výtokovém traktu levé komory před jejím vyústěním do aorty. Chlopeň se skládá ze tří poloměsíčitých cípů (vzácně ze dvou cípů, což označujeme jako bikuspidální aortální chlopeň). Při systole se otevírá a umožňuje tok krve do aorty, při diastole se naopak zavírá, aby nedošlo k regurgitaci krve z aorty do levé komory.