Skip to main content

Anxiózní

Pojem anxiózní se využívá zejména v psychologii a psychiatrii a můžeme jej přeložit jako „související s úzkostí (anxietou)" nebo "úzkostný". Typicky v této souvislosti hovoříme o úzkostných – anxiózních – stavech a poruchách.