Skip to main content

Anxiolytika

Anxiolytika jsou sloučeniny (léky), které různými způsoby tlumí anxietu (úzkost), a využívají se v rámci terapie řady anxiózních (úzkostných) stavů.