Skip to main content

Antropozoonóza

Antropozoonóza je takové infekční onemocnění, které se může přenést ze zvířete na člověka. Zdrojem může být přímý kontakt s živým zvířetem, nebo s jeho produkty (mléko, maso, vejce aj).