Skip to main content

Antrakóza

Jako antrakózu označujeme ukládání částeček uhelného prachu v plicní tkáni, které způsobují tmavé zabarvení plic. Antrakóza je dobře viditelná při pitvě, jinak nemá výrazný klinický význam. Lze nicméně odvodit, že dýchací cesty jedinců s antrakózou jsou poškozovány dalšími zplodinami, které se spolu s uhelným prachem v ovzduší obvykle vyskytují.