Skip to main content

Antivirotika

Antivirotika jsou extrémně pestrou skupinou léčiv, které nejrůznějšími mechanizmy působí proti virovým částicím. Některé narušují replikaci virové DNA, jiné blokují tvorbu virových částic v postižené buňce, další narušují průnik virů do buňky atp.