Skip to main content

Antituberkulotika

Antituberkulotika jsou skupinou léků, které se využívají v terapii chronického infekčního onemocnění známého jako tuberkulóza. Celkově je pro antituberkulotika společná nutnost dlouhodobějšího podávání a riziko různých vedlejších účinků. Více si můžete přečíst v delším textu věnovaném antituberkulotikům.