Skip to main content

Antikoagulace

Antikoagulace znamená podávání léků bránících srážení krve (lidově „léky na ředění krve“, odborně „antikoagulancia“) a vzniku krevních sraženin (trombů). Léků spadajících do této skupiny je celá řada a mají velmi odlišné mechanizmy účinku. V běžné praxi proto antikoagulancia v širším slova smyslu pro zjednodušení rozlišujeme na antiagregační léky (narušující agregaci trombocytů) a antikoagulační léky v užším slova smyslu (narušující koagulační kaskádu a vznik fibrinu). Celkový přehled protisrážlivých léků najdete v příslušném textu.