Skip to main content

Antihypertenziva

Antihypertenziva patří mezi základní skupinu léků využívanou ve vnitřním lékařství. Tyto léky pomáhají nejrůznějšími mechanizmy snížit krevní tlak a podávají se v léčbě hypertenze. Více informací o jednotlivých podskupinách antihypertenziv najdete v příslušném textu.