Skip to main content

Antihistaminika

Antihistaminika jsou skupinou léků, které blokují určité buněčné receptory pro histamin. Zablokování těchto receptorů brání vzniku alergické reakce, či tlumí její průběh. Hlavním nežádoucím účinkem většiny antihistaminik je tlumivé působení na centrální nervový systém. Více informací si přečtěte v příslušném textu.