Skip to main content

Antigen prezentující buňky

Antigen prezentující buňky (APC buňky) jsou skupinou buněk různých typů, které mají tu vlastnost, že jsou schopné prezentovat („ukazovat k prohlédnutí“) antigeny buňkám imunitního systému. Většina APC buněk má schopnost fagocytózy, tj. pohltí částice tělu cizí, rozloží je na antigeny a ty poté prezentují. Příkladem takovýchto APC buněk jsou dendritické buňky a makrofágy.