Skip to main content

Antigen

Antigen je látka, kterou náš organizmus (přesněji řečeno imunitní systém) dokáže rozeznat. Antigenem může být prakticky jakákoliv bílkovinná sloučenina a antigeny nacházíme i jako povrchové struktury na buňkách. Podle antigenů je imunitní systém schopen rozlišovat struktury tělu vlastní (např. zdravé buňky organizmu) a struktury tělu cizí (např. některé nádorové buňky, mikroorganizmy apod.). Struktury tělu vlastní jsou imunitním systémem tolerovány (tzv. imunotolerance), proti cizorodým strukturám se spouští imunitní reakce. Na konkrétní antigen se mohou vázat konkrétní protilátky.