Skip to main content

Antiepileptika

Antiepileptika jsou, jak již název napovídá, skupinou léků užívaných k terapii epilepsie, přesněji řečeno k zabránění vzniku epileptických záchvatů. Jde o poměrně široké spektrum léčiv, mnohá antiepileptika se díky svým dalším účinkům řadí i do jiných lékových skupin.

 

Princip: Přesný mechanizmus účinku se u jednotlivých epileptik liší, obecně řečeno však pomáhají stabilizovat membrány nervových buněk, zesilují (či alespoň modifikují) vliv "tlumivého" neurotransmiteru* GABA (gama-aminomáselná kyselina) v mozku a naopak blokují vliv "aktivačního" neurotransmiteru známého jako glutamát.

 

* Neurotransmitery jsou chemické sloučeniny, které v mozku ovlivňují přenos vzruchů mezi neurony.

 

 

Využití: Antiepileptika mají hlavní význam k potlačení vzniku epileptických záchvatů. Většinou se většinou nepředepisují hned po prvním záchvatu, ale až po jeho opakování. Kromě toho mohou být některá antiepileptika užita k terapii bolesti (typicky u neuropatických bolestí při pásovém oparu) a k léčbě některých psychiatrických poruch, zejména depresí a maniodepresivní psychózy.

 

 

Účinné látky:

 

fenobarbital (např. lék Luminal)

primidon (lék Liskantin)

fenytoin (např. lék Epilan D)

karbamazepin (léky Biston, Neurotop, Tegretol CR a Timonil Retard)

klonazepam (lék Rivotril - sloučenina ze skupiny benzodiazepinů)

valproát (léky Absenor, Convulex, Depakine Chrono, Orfiril, Valproat)

levetiracetam ( např. léky Dretacen, Epiletam, Keppra, Levelanz, Levetiracetam, Matever)

lamotrigin (léky Epimil Distab, Lamictal, Lamotrigin, Lamotrix, Plexxo)

gabapentin (např. léky Apo-Gab, Gabagamma, Gabanox, Gabapentin, Grimodin, Neurontin)

pregabalin (lék Lyrica, Pregabalin, Pregamid, Lingabat, Pragiola a další)

topiramát (léky Topamax, Topilept, Topilex, Topimark, Topiramat)

 

 

Nežádoucí účinky: Byla popisována řada vedlejších účinků od banálních po relativně závažné, jejich výskyt je do značné míry závislý na konkrétním antiepileptiku. Poměrně často je popisována únava a útlum a jindy naopak nervozita a úzkost. Někteří lidé si stěžují na změny nálad, motání hlavy, bolesti hlavy, poruchy citlivosti, brnění končetin, různé zrakové poruchy (např. změny zorného pole, dvojité vidění), otoky a trávicí obtíže (bolesti břicha, nadýmání, zácpa, průjmy). Některá antiepileptika, jako je například fenytoin, jsou silně teratogenní (poškozují plod těhotné ženy).

 

U lamotriginu a valproátu byly popisovány kožní reakce někdy až charakteru Lyellova syndromu. Mezi vzácné a velmi závažné nežádoucí účinky patří těžké poškození jaterní tkáně (se zvýšením jaterních testů a eventuálně i selháním jater) a narušení krvetvorby (pokles počtu červených nebo bílých krvinek).

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.