Skip to main content

Antiedematózní

Antiedematózní znamená „působící proti otoku (edému)“. V běžné medicíně hovoříme o antiedematózních opatřeních zejména při mozkovém edému. Příkladem je antiedematózní poloha hlavy (hlava svírá úhel 30-45° s horizontálou) nebo antiedematózní medikace.