Skip to main content

Antibiotika

Antibiotika jsou sloučeniny, které působí proti bakteriálním (a k nim příbuzným) mikroorganizmům. Je jich velké množství a mají různé mechanizmy účinku. Vede-li podávání antibiotika k útlumu množení bakteriálních buněk, hovoříme o bakteriostatickém účinku. V případě baktericidního účinku antibiotikum bakterie hubí. Jaký bude mít konkrétní antibiotikum efekt závisí na jeho dávce a citlivosti daného mikroorganizmu vůči tomuto antibiotiku. Více o antibioticích můžete najít v příslušném textu.