Skip to main content

Anterolaterální

Pojem anterolaterální znamená „týkající se přední a boční stěny“. V medicíně se využívá například k popisu postižení srdeční stěny při infarktu myokardu, kdy anterolaterální infarkt znamená poškození přední a boční stěny. Pojem má i důležitý význam v neurologii, kdy popisujeme anterolaterální nervové dráhy v míše. Jde o nervová vlákna probíhající v přední a boční části míchy vedoucí informace o vnímání bolesti.