Skip to main content

Anterográdní

Anterográdní znamená „dopředný“ nebo „směřující vpřed“. Termín využíváme například k popisu amnézie (ztráta paměti), kdy u anterográdní amnézie je narušena paměť v období po zásahu, který poruchu paměti způsobil. Opakem je pojem retrográdní.