Skip to main content

Anterográdní

Anterográdní znamená „dopředný“ nebo „směřující vpřed“. Termín využíváme například k popisu amnézie (ztráta paměti), kdy u anterográdní amnézie je narušena paměť v období po zásahu, který poruchu paměti způsobil. Opakem je pojem retrográdní.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.