Skip to main content

Antalgická poloha

Jedná se o takovou polohu, kterou člověk trpící bolestí zaujímá (mnohdy reflexivně) k utlumení, nebo vymizení bolesti. Česky lze antalgickou polohu označit za úlevovou polohu.