Skip to main content

Antagonista

je označení pro činitele, která má vzhledem k jinému činiteli opačný účinek. Běžně se užívá u léčiv, kdy můžeme říct, že lék A a lék B vzájemně působí jako antagonisté. Opačným termínem je slovo agonista.