Skip to main content

Antacida

Antacida (též anacida) jsou skupinou sloučenin, které chemickou reakcí neutralizují kyselinu chlorovodíkovou v žaludku. Nejčastější formou antacid jsou hydrogenuhličitany, které reagují s kyselinou za vzniku oxidu uhličitého a vody. Léky na principu antacid lze využít k rychlé úlevě při pyróze.