Skip to main content

Anodyna

Anodyna je označení pro léky tlumící pocit bolesti. Teoreticky lze jako anodyna označit veškeré léky proti bolesti, v praxi se však tento termín uplatňuje u silnějších léků (např. opiáty). Blíže o anodynech si můžete přečíst v textu o terapii bolesti.