Skip to main content

Anion gap

Anion gap (anionové okno) je pojem označovaný v problematice vnitřního prostředí organizmu. Jde o hodnotu udávanou v milimolech na litr [mmol/l], která označuje rozdíl mezi koncentrací některých iontů v krvi: (Na+ + K+) – (HCO3- + Cl-). Hodnota anion gap roste u metabolické acidózy.