Skip to main content

Anguli infectiosi oris

Tento latinský termín se poměrně často používá pro popis zanícených bolestivých ústních koutků. Obvyklou příčinou je hypovitaminóza týkající se vitaminů skupiny B a více informací o tomto stavu najdete v tomto textu.