Skip to main content

Angiopatie

Jako angiopatie označujeme obecně onemocnění krevních cév. Do skupiny angiopatií obvykle nezahrnujeme zánětlivé choroby cév, které shrnujeme pod pojmem vaskulitidy. Angiopatie dále rozlišujeme podle toho, které cévy jsou postiženy, na makroangiopatie (postižení velkých cév) a mikroangiopatie (postižení malých cév).
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.